Problémy s IT řešíme přímo u Vás nebo na naší pobočce na ul. Vídeňská 202/119e, Brno.

Zásady ochrany osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 047 21 411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 91570 (dále jen jako „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se z pracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, a je nutné je zpracovat za účelem Vaší žádosti o kontakt ování z naší strany, a dále za účelem zasílání dalších marketingových sdělení a novinek, případně k zasílání marketingových sdělení našich Partnerů. Souhlas s výše uvedenými údaji poskytujete na dobu neurčitou, resp. do jejich odvolání. Partnerem se rozumí zejména , nikoliv však výlučně, společnosti spadající do holdingu GFF s.r.o., IČ: 075 84 644, se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mail u nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Koliště 259/55, Zábrdovice, 602 00 Brno, email: [email protected].

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a příslušnými Partnery, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat také další osoby, jsou-li k tomuto pověřeny Správcem.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.